motława


Analogicznie jak wcześniejszy program DOS-owy, MOTŁAWA posiada budowę modułową, tzn. składa się z bazowej platformy i szeregu modułów umożlwiających pracę różnych obszarach funkcjonalnych.


System zintegrowany MOTŁAWA wspomaga pracę przedsiębiorstw różnych branż w zakresie następujących zagadnień:

 • księgowość i finanse
 • gospodarka materiałowa i towarowa
 • ewidencja sprzedaży, zakupów i VAT
 • ewidencja i śledzenie zamówień do dostawców i odbiorców
 • kasa, bank i rozrachunki (w tym walutowe)
 • kadry i płace
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • wsparcie procesów produkcyjnych (zarówno produkcja nisko i wysokoseryjna jak i jednostkowa)
 • zaawansowane rozliczenie kosztów
 • analizy finansowe i biznesowe (w tym wielowymiarowe - OLAP i PIVOT)
 • zarządzanie relacjami z klientami (CRM)

 

* WYMAGANIA TECHNICZNE

*  MODUŁY SYSTEMU