MODUŁY SYSTEMU

MODUŁY SYSTEMU - to elementy systemu realizujące specyficzne funkcje ewidencji i przetwarzania w jednym lub wielu obszarach funkcjonalnych.

OBSZARY FUNKCJONALNE - to zbiór funkcji systemu wydzielonych na potrzeby wspomagania wszystkich działów lub danego działu przedsiębiorstwa.
Moduł podstawowy HT        
                  zawiera informacje dotyczące klientów, odbiorców, dostawców itd., sprzedaż i zakupy czyli wszystko, co generuje obrót firmowy, obieg informacji związany ze stanami magazynowymi...więcej                                                      
     
Moduł finansowo - księgowy FK
              
  umożliwia optymalizację procesów finansowych wewnątrz przedsiębiorstwa.... więcej
     
Moduł kadrowo-płacowy PL  

umożliwia prowadzenie ewidencji pracowników i zleceniobiorców, jak również rejestrację i naliczanie wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz umów zleceń...więcej

     
Moduł środków trwałych ŚT
              
  umożliwia ewidencję środków trwałych oraz innych elementów majątku trwałego, naliczanie amortyzacji w układzie podatkowym i finansowym...więcej
     
Moduł PRODUKCJA   wsparcie dla planowania i ewidencji surowcowo-magazynowa procesu produkcji...więcej
     
Moduł CRM  

wspomaga monitorowanie wszelkich działań związanych ze współpracą z kontrahentami...więcej

     
Moduły wspomagające  
  • aplikacje mobilne - pracujące na urządzeniach z systemem operacyjnym Android wspomagające m.in. sprzedaż towarów i usług, gospodarkę magazynową
  • SERWIS - wspomagający ewidencję i obrót towarami w oparciu o system kodów kreskowych