CRM

  • CRM

Moduł umożliwia monitorowanie wszelkich działań związanych ze współpracą z kontrahentami.

Pozwala rejestrować wszelkie informacje dotyczące kontaktów z kontrahentami - poczynając od rejestracji faktu odbycia rozmowy z potencjalnym klientem, poprzez notatki dotyczące kolejnych uzgodnień dotyczących współpracy, aż po informacje o podjętych ustaleniach. Oprócz prostych informacji możliwa jest rejestracja zadań do wykonania przez wskazane osoby a związane z obsługą konkretnego kontrahenta czy też zadania.

Moduł daje bardzo szerokie możliwości wyszukiwania i segregowania wprowadzonych informacji – tak pod kątem kontrahentów, osób zgłaszających informacje jak i pod kątem osób odpowiedzialnych za wykonanie zadań związanych z obsługą konkretnego kontrahenta oraz stopnia zaawansowania wykonania tychże zadań.

Rodzaje operacji:

  •     ewidencja kontaktów i osób związanych z kontrahentami (telefony, faksy, adresy e-mail itp.)
  • ewidencja zgłoszeń od kontrahentów
  • definicja i możliwość delegacji zadań określonych na podstawie zgłoszeń od kontrahentów
  • ewidencja czynności związanych z wykonywaniem zadań
  • monitorowanie zaawansowania wykonania zadań
  • możliwość seryjnej wysyłki informacji do wybranej grupy kontrahentów przy pomocy poczty elektronicznej
  • możliwość seryjnego przygotowania nalepek adresowych dla przesyłek pocztowych dla wybranych grup kontrahentów
  • możliwość definiowania przypomnień o terminach wykonania zadań