PRODUKCJA

 • Produkcja

Planowanie i ewidencja surowcowo-magazynowa procesu produkcji.
Obszar Produkcji „dotyka” elementów planowania takich, jak Operacje magazynowe, Zamówienia. Podstawowym elementem są tu receptury wytworzenia.
Ich definicja powiązana jest z Towarami i usługami. Finalnym elementem Produkcji są dokumenty zleceń produkcji (zawarte w Zamówieniach) oraz magazynowe dokumenty rozchodu/przychodu.

Moduł pozwala na:

 • rejestrację receptur opisujących proces produkcyjny jako listę materiałów i produktów
 • kalkulację kosztów materiałowych na podstawie ostatnich cen zakupu
 • rejestrację zleceń produkcyjnych dla konkretnej partii na podstawie receptur z możliwością modyfikacji
 • jednorazową lub etapową realizację zlecenia produkcyjnego dokumentami RW i PW
 • planowanie produkcji przy pomocy „planera” (w opracowaniu)

Zarządzanie produkcją odbywa się w pięciu płaszczyznach:

 1. technologii produkcji
 2. rozliczeń przychodów/rozchodów magazynowych
 3. analizy obciążeń zasobów (w tym też ludzkich)
 4. analizy kosztów produkcji
 5. definiowania procesów w czasie