ŚT

  • Środki trwałe

Ewidencja środków trwałych oraz innych elementów majątku trwałego, naliczania amortyzacji w układzie podatkowym i finansowym przy zastosowaniu dowolnych tabel stawek amortyzacyjnych (liniowych, progresywnych, degresywnych, mieszanych). Moduł emituje dokumenty przyjęcia środka do ewidencji, likwidacji itp. Możliwe jest powiązanie środka z operacjami zakupu inwestycyjnego (zakup środka, zmniejszenie lub zwiększenie wartości). Moduł pozwala na sporządzenie planu amortyzacji.