PL

  • Zarządzanie potencjałem ludzkim - kadry

Obszar zarządzania pracownikami i kooperantami. Powiązany z zarządzaniem CRM/HR jest miejscem porządkowania zadań i kompetencji.
Obszar Kadr obejmuje:

• ewidencję pracowników/zleceniobiorców/kooperantów itp.,
• rozliczenia ich prac, prowadzenie kalendarzy pracy (frekwencje) itp.,
• rozliczenie wynagrodzeń (płace)
• prowadzenie ewidencji świadczeń, ubezpieczeń itd.