FK

  • Finanse i księgowość

Moduł stanowi uzupełnienie systemu podstawowego HT.

Program zgodny jest z założeniami Ustawy o Rachunkowości oraz dostosowany do wymogów Unii Europejskiej.

Przeznaczony zarówno dla samodzielnych księgowych, jak i biur rachunkowych.

Oferuje szeroki wachlarz funkcji potrzebnych do sprawnego prowadzenia księgi handlowej: od zarządzania planami kont, poprzez dekretację (automatyczną i półautomatyczną), księgowanie i zamknięcia (okresów, całego roku), zarządzanie rozrachunkami (zobowiązania i należności), po zestawienia sald i obrotów z zapisów księgowych oraz obsługę środków trwałych.